Thông tư số 93/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

Hướng dẫn việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Số/Ký hiệu: 93/2010/TT-BTC Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 28/06/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 93/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được ban hành ngày 28/06/2010 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư 93/2010/TT-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 93/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính