Thông tư số 212/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Số/Ký hiệu: 212/2010/TT-BTC Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/12/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 212/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính V/v Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được ban hành ngày 21/12/2010 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư 212/2010/TT-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 212/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính