Thông tư số 179/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

Về việc sửa đổi Thông tư số 119/2010/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu, quản lý, sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải
Số/Ký hiệu: 179/2010/TT-BTC Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 10/11/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 179/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính V/v Về việc sửa đổi Thông tư số 119/2010/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu, quản lý, sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải được ban hành ngày 10/11/2010 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư 179/2010/TT-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 179/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính