Thông tư số 109/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về mẫu thẻ thanh tra và việc quản lý, sử dụng thẻ thanh tra thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BTC ngày 24/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 109/2010/TT-BTC Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 27/07/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 109/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính V/v Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về mẫu thẻ thanh tra và việc quản lý, sử dụng thẻ thanh tra thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BTC ngày 24/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được ban hành ngày 27/07/2010 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư 109/2010/TT-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 109/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính