Thông tư số 125/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

Quy định chế độ chi tiêu và quyết toán đối với Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2010
Số/Ký hiệu: 125/2010/TT-BTC Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 24/08/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 125/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính V/v Quy định chế độ chi tiêu và quyết toán đối với Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2010 được ban hành ngày 24/08/2010 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư 125/2010/TT-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 125/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính