Thông tư số 30/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thuỷ nội địa
Số/Ký hiệu: 30/2010/TT-BTC Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 5/3/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 30/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thuỷ nội địa được ban hành ngày 5/3/2010 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư 30/2010/TT-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 30/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính