Thông tư số 186/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư
Số/Ký hiệu: 186/2010/TT-BTC Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 18/11/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 186/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư được ban hành ngày 18/11/2010 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư 186/2010/TT-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 186/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính