Thông tư số 219/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

Hướng dẫn tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển
Số/Ký hiệu: 219/2010/TT-BTC Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 30/12/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 219/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển được ban hành ngày 30/12/2010 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư 219/2010/TT-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 219/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính