Thông tư số 03/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm
Số/Ký hiệu: 03/2010/TT-BTC Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 12/1/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 03/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm được ban hành ngày 12/1/2010 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư 03/2010/TT-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 03/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính