Thông tư số 32/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện“Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Dệt May Việt Nam”
Số/Ký hiệu: 32/2010/TT-BTC Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 9/3/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 32/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện“Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Dệt May Việt Nam” được ban hành ngày 9/3/2010 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư 32/2010/TT-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 32/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính