Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT/BTC-BGTVT của Bộ Tài chính-Bộ Giao thông vận tải

Hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay Việt Nam
Số/Ký hiệu: 22/2007/TTLT/BTC-BGTVT Người ký: Trần Văn Tá, Ngô Đức Thịnh
Ngày ban hành: 21/03/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính-Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư liên tịch
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT/BTC-BGTVT của Bộ Tài chính-Bộ Giao thông vận tải V/v Hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay Việt Nam được ban hành ngày 21/03/2007 bỏi Bộ Tài chính-Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư liên tịch 22/2007/TTLT/BTC-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT/BTC-BGTVT của Bộ Tài chính-Bộ Giao thông vận tải