Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BGTVT-BCA của Bộ Công an-Bộ Giao thông vận tải

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 60/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Số/Ký hiệu: 37/2012/TTLT-BGTVT-BCA Người ký: Đinh La Thăng, Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 17/09/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Công an-Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư liên tịch
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BGTVT-BCA của Bộ Công an-Bộ Giao thông vận tải V/v Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 60/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa được ban hành ngày 17/09/2012 bỏi Bộ Công an-Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư liên tịch 37/2012/TTLT-BGTVT-BCA tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BGTVT-BCA của Bộ Công an-Bộ Giao thông vận tải