Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BTC-BGTVT của Bộ Tài chính-Bộ Giao thông vận tải

Về sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 103/2008/TTLT/BTC-BGTVT ngày 12/11/2008 của liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam
Số/Ký hiệu: 43/2011/TTLT/BTC-BGTVT Người ký: Trần Văn Hiếu, Phạm Quý Tiêu
Ngày ban hành: 28/03/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính-Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư liên tịch
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BTC-BGTVT của Bộ Tài chính-Bộ Giao thông vận tải V/v Về sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 103/2008/TTLT/BTC-BGTVT ngày 12/11/2008 của liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam được ban hành ngày 28/03/2011 bỏi Bộ Tài chính-Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư liên tịch 43/2011/TTLT/BTC-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BTC-BGTVT của Bộ Tài chính-Bộ Giao thông vận tải