Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL của Bộ Giao thông vận tải-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa
Số/Ký hiệu: 22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL Người ký: Hoàng Tuấn Anh, Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 26/06/2012

Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phân loại: Thông tư liên tịch
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL của Bộ Giao thông vận tải-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch V/v Quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa được ban hành ngày 26/06/2012 bỏi Bộ Giao thông vận tải-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch


Xem chi tiết Thông tư liên tịch 22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL của Bộ Giao thông vận tải-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch