Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGTVT-BNV của Bộ Giao thông vận tải-Bộ Nội vụ

CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - BỘ NỘI VỤ SỐ 06/2007/TTLT-BGTVT-BNV NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN VỀ XẾP HẠNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, DỊCH VỤ CÔNG LẬP THUỘC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số/Ký hiệu: 06/2007/TTLT-BGTVT-BNV Người ký: Hồ Nghĩa Dũng, Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành: 17/05/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải-Bộ Nội vụ Phân loại: Thông tư liên tịch
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGTVT-BNV của Bộ Giao thông vận tải-Bộ Nội vụ V/v CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - BỘ NỘI VỤ SỐ 06/2007/TTLT-BGTVT-BNV NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN VỀ XẾP HẠNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, DỊCH VỤ CÔNG LẬP THUỘC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI được ban hành ngày 17/05/2007 bỏi Bộ Giao thông vận tải-Bộ Nội vụ


Xem chi tiết Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BGTVT-BNV tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGTVT-BNV của Bộ Giao thông vận tải-Bộ Nội vụ