Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BGTVT-BKHĐT của Bộ Giao thông vận tải-Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn nội dung, trình tự lập quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải cấp tỉnh
Số/Ký hiệu: 02/2012/TTLT-BGTVT-BKHĐT Người ký: Bùi Quang Vinh, Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 17/01/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải-Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phân loại: Thông tư liên tịch
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BGTVT-BKHĐT của Bộ Giao thông vận tải-Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn nội dung, trình tự lập quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải cấp tỉnh được ban hành ngày 17/01/2012 bỏi Bộ Giao thông vận tải-Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Xem chi tiết Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BGTVT-BKHĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BGTVT-BKHĐT của Bộ Giao thông vận tải-Bộ Kế hoạch và Đầu tư