Thông tư liên tịch số 76/2011/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải-Bộ Tài chính

Hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước
Số/Ký hiệu: 76/2011/TTLT-BTC-BGTVT Người ký: Trần Văn Hiếu, Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 6/6/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải-Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư liên tịch
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư liên tịch số 76/2011/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải-Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước được ban hành ngày 6/6/2011 bỏi Bộ Giao thông vận tải-Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư liên tịch 76/2011/TTLT-BTC-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư liên tịch số 76/2011/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải-Bộ Tài chính