Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chính

Hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực
Số/Ký hiệu: 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Bành Tiến Long
Ngày ban hành: 18/05/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư liên tịch
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực được ban hành ngày 18/05/2007 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư liên tịch 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chính