Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGTVT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Giao thông vận tải

Hướng dẫn về xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 06/2007/TTLT-BGTVT-BNV Người ký: Hồ Nghĩa Dũng, Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành: 17/05/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ-Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư liên tịch
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGTVT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Giao thông vận tải V/v Hướng dẫn về xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành giao thông vận tải được ban hành ngày 17/05/2007 bỏi Bộ Nội vụ-Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BGTVT-BNV tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGTVT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Giao thông vận tải