Thông tư liên tịch số 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT của Bộ Công thương-Bộ Giao thông vận tải-Bộ Tài chính

Sửa đổi, bổ sung Mục IV của Thông tư liên tịch số 08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2004 hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container tại các cảng biển Việt Nam của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Thành Biên
Ngày ban hành: 13/05/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Công thương-Bộ Giao thông vận tải-Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư liên tịch
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư liên tịch số 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT của Bộ Công thương-Bộ Giao thông vận tải-Bộ Tài chính V/v Sửa đổi, bổ sung Mục IV của Thông tư liên tịch số 08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2004 hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container tại các cảng biển Việt Nam của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải được ban hành ngày 13/05/2011 bỏi Bộ Công thương-Bộ Giao thông vận tải-Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư liên tịch 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư liên tịch số 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT của Bộ Công thương-Bộ Giao thông vận tải-Bộ Tài chính