Thông tư liên tịch số 75/2011/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính-Bộ Giao thông vận tải

Hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước
Số/Ký hiệu: 75/2011/TTLT-BTC-BGTVT Người ký: Trần Văn Hiếu, Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 6/6/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính-Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư liên tịch
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư liên tịch số 75/2011/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính-Bộ Giao thông vận tải V/v Hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước được ban hành ngày 6/6/2011 bỏi Bộ Tài chính-Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư liên tịch 75/2011/TTLT-BTC-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư liên tịch số 75/2011/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính-Bộ Giao thông vận tải