Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ

Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
Số/Ký hiệu: 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV Người ký: Nguyễn Thiện Nhân, Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành: 23/08/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ Phân loại: Thông tư liên tịch
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ V/v Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập được ban hành ngày 23/08/2006 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ


Xem chi tiết Thông tư liên tịch 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ