Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV của Văn phòng Chính phủ-Bộ Nội vụ

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số/Ký hiệu: 01/2011/TTLT-VPCP-BNV Người ký: Trần Văn Tuấn, Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 26/01/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ-Bộ Nội vụ Phân loại: Thông tư liên tịch
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV của Văn phòng Chính phủ-Bộ Nội vụ V/v Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ban hành ngày 26/01/2011 bỏi Văn phòng Chính phủ-Bộ Nội vụ


Xem chi tiết Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-VPCP-BNV tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV của Văn phòng Chính phủ-Bộ Nội vụ