Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn thực hiện các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 9 Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ Quy định  việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên
Số/Ký hiệu: 50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa, Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Tiến Dĩnh
Ngày ban hành: 3/11/2011

Ngày có hiệu lực: 30/12/2011

Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư liên tịch
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn thực hiện các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 9 Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ Quy định  việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên được ban hành ngày 3/11/2011 bỏi Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư liên tịch 50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo