Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-VPCP-BNV của Bộ Nội vụ-Văn phòng Chính phủ

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số/Ký hiệu: 02/2011/TTLT-VPCP-BNV Người ký: Nguyễn Xuân Phúc, Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 28/01/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ-Văn phòng Chính phủ Phân loại: Thông tư liên tịch
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-VPCP-BNV của Bộ Nội vụ-Văn phòng Chính phủ V/v Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ban hành ngày 28/01/2011 bỏi Bộ Nội vụ-Văn phòng Chính phủ


Xem chi tiết Thông tư liên tịch 02/2011/TTLT-VPCP-BNV tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-VPCP-BNV của Bộ Nội vụ-Văn phòng Chính phủ