Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang

Ban hành chế độ trợ cấp; mức học bổng, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông trong nước và nước ngoài
Số/Ký hiệu: 39/2011/QĐ-UBND Người ký: Hồ Việt Hiệp
Ngày ban hành: 9/9/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh An Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang V/v Ban hành chế độ trợ cấp; mức học bổng, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông trong nước và nước ngoài được ban hành ngày 9/9/2011 bỏi UBND Tỉnh An Giang


Xem chi tiết Quyết định 39/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang