Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang

Sửa đổi, bổ sung Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 14/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số/Ký hiệu: 13/2011/QĐ-UBND Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 9/4/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh An Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang V/v Sửa đổi, bổ sung Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 14/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh được ban hành ngày 9/4/2011 bỏi UBND Tỉnh An Giang


Xem chi tiết Quyết định 13/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang