Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi trong các ngành thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang
Số/Ký hiệu: 57/2011/QĐ-UBND Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 29/12/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh An Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang V/v Ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi trong các ngành thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang được ban hành ngày 29/12/2011 bỏi UBND Tỉnh An Giang


Xem chi tiết Quyết định 57/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang