Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang

Ban hành Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh An Giang
Số/Ký hiệu: 07/2011/QĐ-UBND Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 14/03/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh An Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang V/v Ban hành Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh An Giang được ban hành ngày 14/03/2011 bỏi UBND Tỉnh An Giang


Xem chi tiết Quyết định 07/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang