Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang

V/v quy định mức thu học phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập năm học 2011 - 2012 và mức thu học phí của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong tỉnh từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015
Số/Ký hiệu: 29/2011/QĐ-UBND Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 12/7/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh An Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang V/v V/v quy định mức thu học phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập năm học 2011 - 2012 và mức thu học phí của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong tỉnh từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015 được ban hành ngày 12/7/2011 bỏi UBND Tỉnh An Giang


Xem chi tiết Quyết định 29/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang