Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang

Về việc vay và tạm ứng vốn đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Số/Ký hiệu: 03/2011/QĐ-UBND Người ký: Trần Thanh Nam
Ngày ban hành: 14/01/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Kiên Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang V/v Về việc vay và tạm ứng vốn đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được ban hành ngày 14/01/2011 bỏi UBND Tỉnh Kiên Giang


Xem chi tiết Quyết định 03/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang