Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang

Về việc ban hành Quy định về điều kiện an toàn và phạm vi hoạt động đối với xe thô sơ trên địa bàn tỉnh An Giang
Số/Ký hiệu: 19/2011/QĐ-UBND Người ký: Lâm Minh Chiếu
Ngày ban hành: 18/05/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh An Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang V/v Về việc ban hành Quy định về điều kiện an toàn và phạm vi hoạt động đối với xe thô sơ trên địa bàn tỉnh An Giang được ban hành ngày 18/05/2011 bỏi UBND Tỉnh An Giang


Xem chi tiết Quyết định 19/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang