Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang

Ban hành về Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước ở địa phương trong lĩnh vực giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 26/2011/QĐ-UBND Người ký: Lâm Minh Chiếu
Ngày ban hành: 9/6/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh An Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang V/v Ban hành về Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước ở địa phương trong lĩnh vực giao thông vận tải được ban hành ngày 9/6/2011 bỏi UBND Tỉnh An Giang


Xem chi tiết Quyết định 26/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang