Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang

Ban hành Quy định quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh An Giang
Số/Ký hiệu: 52/2011/QĐ-UBND Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 15/11/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh An Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang V/v Ban hành Quy định quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh An Giang được ban hành ngày 15/11/2011 bỏi UBND Tỉnh An Giang


Xem chi tiết Quyết định 52/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang