Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang

V/v quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
Số/Ký hiệu: 11/2011/QĐ-UBND Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 6/4/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh An Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang V/v V/v quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang được ban hành ngày 6/4/2011 bỏi UBND Tỉnh An Giang


Xem chi tiết Quyết định 11/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang