Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang

Ban hành Danh mục số hiệu đường bộ thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Số/Ký hiệu: 45/2011/QĐ-UBND Người ký: Lê Văn Hưởng
Ngày ban hành: 21/12/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Tiền Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang V/v Ban hành Danh mục số hiệu đường bộ thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được ban hành ngày 21/12/2011 bỏi UBND Tỉnh Tiền Giang


Xem chi tiết Quyết định 45/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang