Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Định

V/v phê duyệt tên đường tại thị trấn Bình Định và thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn
Số/Ký hiệu: 25/2011/QĐ-UBND Người ký: Mai Thanh Thắng
Ngày ban hành: 29/08/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bình Định Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Định V/v V/v phê duyệt tên đường tại thị trấn Bình Định và thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn được ban hành ngày 29/08/2011 bỏi UBND Tỉnh Bình Định


Xem chi tiết Quyết định 25/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Định