Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình

V/v ban hành Quy định hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 11/2011/QĐ-UBND Người ký: Đinh Văn Điến
Ngày ban hành: 6/9/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Ninh Bình Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình V/v V/v ban hành Quy định hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh được ban hành ngày 6/9/2011 bỏi UBND Tỉnh Ninh Bình


Xem chi tiết Quyết định 11/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình