Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương

Ban hành Quy định đối tượng, tiêu chí, trình tự thủ tục xét khen thưởng Danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Số/Ký hiệu: 43/2011/QĐ-UBND Người ký: Lê Thanh Cung
Ngày ban hành: 17/10/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bình Dương Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương V/v Ban hành Quy định đối tượng, tiêu chí, trình tự thủ tục xét khen thưởng Danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành ngày 17/10/2011 bỏi UBND Tỉnh Bình Dương


Xem chi tiết Quyết định 43/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương