Quyết định số 64/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương

Ban hành quy định mức chi hỗ trợ việc lễ tang đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Số/Ký hiệu: 64/2011/QĐ-UBND Người ký: Lê Thanh Cung
Ngày ban hành: 19/12/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bình Dương Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 64/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương V/v Ban hành quy định mức chi hỗ trợ việc lễ tang đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành ngày 19/12/2011 bỏi UBND Tỉnh Bình Dương


Xem chi tiết Quyết định 64/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 64/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương