Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Thuận

Về việc Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng
Số/Ký hiệu: 29/2011/QĐ-UBND Người ký: Lê Tiến Phương
Ngày ban hành: 18/10/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bình Thuận Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Thuận V/v Về việc Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng được ban hành ngày 18/10/2011 bỏi UBND Tỉnh Bình Thuận


Xem chi tiết Quyết định 29/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Thuận