Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương

Về việc ban hành Quy chế quản lý và điều hành hoạt động vận tải khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Số/Ký hiệu: 69/2011/QĐ-UBND Người ký: Trần Văn Nam
Ngày ban hành: 20/12/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bình Dương Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương V/v Về việc ban hành Quy chế quản lý và điều hành hoạt động vận tải khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành ngày 20/12/2011 bỏi UBND Tỉnh Bình Dương


Xem chi tiết Quyết định 69/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương