Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương

Về việc hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng và học sinh ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề
Số/Ký hiệu: 26/2011/QĐ-UBND Người ký: Lê Thanh Cung
Ngày ban hành: 15/08/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bình Dương Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương V/v Về việc hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng và học sinh ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề được ban hành ngày 15/08/2011 bỏi UBND Tỉnh Bình Dương


Xem chi tiết Quyết định 26/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương