Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình

V/v ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Số/Ký hiệu: 24/2011/QĐ-UBND Người ký: Bùi Văn Thắng
Ngày ban hành: 17/11/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Ninh Bình Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình V/v V/v ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được ban hành ngày 17/11/2011 bỏi UBND Tỉnh Ninh Bình


Xem chi tiết Quyết định 24/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình