Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
Số/Ký hiệu: 17/2011/QĐ-UBND Người ký: Bùi Văn Thắng
Ngày ban hành: 26/09/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Ninh Bình Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình V/v Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình được ban hành ngày 26/09/2011 bỏi UBND Tỉnh Ninh Bình


Xem chi tiết Quyết định 17/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình