Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hang giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Số/Ký hiệu: 15/2011/QĐ-UBND Người ký: Đinh Văn Điến
Ngày ban hành: 22/09/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Ninh Bình Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình V/v Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hang giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được ban hành ngày 22/09/2011 bỏi UBND Tỉnh Ninh Bình


Xem chi tiết Quyết định 15/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình