Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Phước

Về việc điều chỉnh khoản 2, Điều 2 Quyết định 16/2011QĐ-UBND ngày 25/02/2011 của UBND tỉnh quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên áp dụng cho năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015
Số/Ký hiệu: 69/2011/QĐ-UBND Người ký: Trương Tấn Thiệu
Ngày ban hành: 21/12/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bình Phước Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Phước V/v Về việc điều chỉnh khoản 2, Điều 2 Quyết định 16/2011QĐ-UBND ngày 25/02/2011 của UBND tỉnh quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên áp dụng cho năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 được ban hành ngày 21/12/2011 bỏi UBND Tỉnh Bình Phước


Xem chi tiết Quyết định 69/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Phước