Nghị định số 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
Số/Ký hiệu: 73/2012/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/09/2012

Ngày có hiệu lực: 15/11/2012

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục được ban hành ngày 26/09/2012 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 73/2012/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ