Nghị định số 90/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ
Số/Ký hiệu: 90/2012/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 5/11/2012

Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 90/2012/NĐ-CP của Chính phủ V/v Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ được ban hành ngày 5/11/2012 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 90/2012/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 90/2012/NĐ-CP của Chính phủ