Nghị định số 71/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
Số/Ký hiệu: 71/2012/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/09/2012

Ngày có hiệu lực: 10/11/2012

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 71/2012/NĐ-CP của Chính phủ V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được ban hành ngày 19/09/2012 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 71/2012/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 71/2012/NĐ-CP của Chính phủ